PROCHÁZKA, Jan, Kiira NOPONEN, Antonín VĚŽNÍK and Hana SVOBODOVÁ. Zkušenosti s programem LEADER v ČR a ve Finsku: komparační analýza (Experience with the LEADER Programme in the Czech Republic and in Finland: Comparation Analysis). In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti. 3.–7. září 2012, Brno. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2013. p. 267-276. ISBN 978-80-210-6110-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkušenosti s programem LEADER v ČR a ve Finsku: komparační analýza
Name (in English) Experience with the LEADER Programme in the Czech Republic and in Finland: Comparation Analysis
Authors PROCHÁZKA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kiira NOPONEN (246 Finland), Antonín VĚŽNÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti. 3.–7. září 2012, Brno. Sborník příspěvků. p. 267-276, 10 pp. 2013.
Publisher Muni Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00067654
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-6110-1
Keywords (in Czech) přístup Leader; vládnutí; místní akční skupina; Finsko; venkov
Keywords in English Leader Approach; governance; local action group; Finnland; rural areas
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 13. 12. 2014 18:54.
Abstract
Způsob rozvoje českého venkova prochází po vstupu ČR do EU velkými změnami. v aktuálním programovacím období 2007–2013 se na český venkov postupně rozšiřuje přístup Leader. Jedná se o nový způsob vládnutí ve venkovských regionech, tedy přístup zdola založený na lokálním partnerství. Nedávné výzkumy provedené v Česku, poukazují na využívání přístupu Leader spíše jako finančního nástroje pro již naplánované investice ve venkovských obcích. Přesto lze v Česku nalézt i pozitivní příklady využití tohoto přístupu při rozvoji venkova, které byly zatím identifikovány hlavně na národní úrovni v rámci Národní sítě místních akčních skupin. Pro objektivní zhodnocení aplikace přístupu Leader na regionální úrovni je potřeba provést další výzkum přímo v regionech.
Abstract (in English)
Leader is an approach for implementing the EU’s rural development policy through local action groups (LAG). On the one hand this promises an added value from following a bottom-up and local partnership approach; on the other hand this involves specific costs and risks. Leader is a good example of multi-level governance. This approach was developed on the EU level, but it is implemented on the regional level and it have to be in unity with the National Rural Development Program. We can speak about governance, because there is a visible shift of responsibilities to rural regions. To be more precise, responsibilities are shifted mainly into hands of LAGs. This article examines application of Leader approach in the Czech Republic and compares it with situation in Finland.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:38