DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu (The current constructs of optimism/pessimism in the research). In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. p. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu
Name (in English) The current constructs of optimism/pessimism in the research
Authors DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Helena KLIMUSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Šárka FOŘTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Sociálne procesy a osobnosť 2012, p. 199-204, 6 pp. 2012.
Publisher Ústav experimentálnej psychológie SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50101 Psychology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00058271
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-88910-40-4
Keywords (in Czech) optimismus; pesimismus
Keywords in English optimism; pessimism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Changed: 16/4/2018 14:10.
Abstract
Příspěvek se věnuje třem současným konstruktům optimismu a pesimismu: dispozičnímu optimismu (Carver, Scheier, 2002), optimismu jako explanačnímu stylu (Seligman, 1990) a defenzivnímu pesimismu (Cantor, Norem, 1989). Ověřuje konstrukt defenzivního pesimismu a dále posuzuje vztahy mezi jednotlivými typy optimismu/pesimismu. Kromě teoretického zakotvení autorky nabízejí rekapitulaci výsledků dvou studií, z nichž jedna byla podporovaná GA ČR (projekt č. 406/09/0611). Závěry obou studií potvrzují, že jednotlivé konstrukty optimismu/pesimismu jsou na sobě do značné míry nezávislé.
Abstract (in English)
The exploratory study contributes to clarifications on relation among dispositional optimism/pessimism (Carver, Scheier, 2002), optimism/pessimism as a explanatory style (Seligman, 1990) and defensive pessimism (Cantor, Norem, 1989). Two studies (N1=1617, N2=106) are presented (one of them was supported by Czech Grant Agency, no. 406/09/0611). The results confirm that the presently existing leading constructs of optimism/pessimism are independent in large measure. The subsequent aim is to create a model of optimism based on the presented concepts.
Links
GA406/09/0611, research and development projectName: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
SPaO_2012_final.docx   File version Dosedlová, J. 25/1/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083173/SPaO_2012_final.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1083173/SPaO_2012_final.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1083173/SPaO_2012_final.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1083173/SPaO_2012_final.docx?info
Uploaded/Created
Fri 25/1/2013 10:02, PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547
  • a concrete person PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr., učo 2243
  • a concrete person Mgr. Šárka Fořtová, učo 243938
  • a concrete person Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., učo 7213
Attributes
 

SPaO_2012_final.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083173/SPaO_2012_final.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1083173/SPaO_2012_final.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
112,1 KB
Hash md5
28816f1bc2d215d940dfe04e8b73f4c6
Uploaded/Created
Fri 25/1/2013 10:02

SPaO_2012_final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083173/SPaO_2012_final.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1083173/SPaO_2012_final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,3 KB
Hash md5
860ff8f78893669df48144989e92ee03
Uploaded/Created
Fri 25/1/2013 10:03

SPaO_2012_final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083173/SPaO_2012_final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1083173/SPaO_2012_final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
526,2 KB
Hash md5
15d7a7a12dfa8cb0e6d1d6bc44c6c112
Uploaded/Created
Fri 25/1/2013 10:03
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9/12/2021 00:31