Informační systém MU
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu
Název anglicky The current constructs of optimism/pessimism in the research
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Šárka FOŘTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Sociálne procesy a osobnosť 2012, od s. 199-204, 6 s. 2012.
Nakladatel Ústav experimentálnej psychológie SAV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00058271
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88910-40-4
Klíčová slova česky optimismus; pesimismus
Klíčová slova anglicky optimism; pessimism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:10.
Anotace
Příspěvek se věnuje třem současným konstruktům optimismu a pesimismu: dispozičnímu optimismu (Carver, Scheier, 2002), optimismu jako explanačnímu stylu (Seligman, 1990) a defenzivnímu pesimismu (Cantor, Norem, 1989). Ověřuje konstrukt defenzivního pesimismu a dále posuzuje vztahy mezi jednotlivými typy optimismu/pesimismu. Kromě teoretického zakotvení autorky nabízejí rekapitulaci výsledků dvou studií, z nichž jedna byla podporovaná GA ČR (projekt č. 406/09/0611). Závěry obou studií potvrzují, že jednotlivé konstrukty optimismu/pesimismu jsou na sobě do značné míry nezávislé.
Anotace anglicky
The exploratory study contributes to clarifications on relation among dispositional optimism/pessimism (Carver, Scheier, 2002), optimism/pessimism as a explanatory style (Seligman, 1990) and defensive pessimism (Cantor, Norem, 1989). Two studies (N1=1617, N2=106) are presented (one of them was supported by Czech Grant Agency, no. 406/09/0611). The results confirm that the presently existing leading constructs of optimism/pessimism are independent in large measure. The subsequent aim is to create a model of optimism based on the presented concepts.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 16. 10. 2021 20:54