KOVÁŘOVÁ, Pavla. Chování uživatele jako základní pilíř ICT bezpečí. In PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Pavla Gajdošíková. Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích. 1. vyd. Ostrava, 2012. s. 59-69, 252 s. ISBN 978-80-86249-65-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chování uživatele jako základní pilíř ICT bezpečí
Název anglicky User’s Behaviour as the Basic Pillar of ICT Safety
Autoři KOVÁŘOVÁ, Pavla.
Vydání 1. vyd. Ostrava, Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích, od s. 59-69, 252 s. 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86249-65-0
Klíčová slova česky bezpečnost; hodnocení informací; informační a komunikační technologie; informační chování; informační vzdělávání; počítačová gramotnost; prevence; zabezpečení
Klíčová slova anglicky safety; information evaluation; information and communication technology; information behaviour; information education; computer literacy; prevention; security
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D., učo 136790. Změněno: 4. 3. 2014 15:09.
Anotace
Příspěvek poukazuje na to, že základ bezpečí uživatele při práci s ICT představuje jeho chování. To je založeno na srovnání s možnostmi jiných bezpečnostních opatření jako bezpečnostní software (např. antiviry, firewally) nebo legislativa a její využití při represi. Současně je zdůvodněno, že k vzdělávání v oblasti bezpečnosti má blízko knihovnice či knihovník, protože usiluje o vedení k efektivnímu a správnému chování při používání ICT a jimi zprostředkovaných informací.
Anotace anglicky
Paper points out that the basis of user’s security when working with ICT is constituted by its behaviour. This is based on a comparison with the possibilities of other security measures such as security software (e.g. antivirus, firewalls), or the legislation and its application in repression. At the same time it is reasoned that a librarian is near to education about information safety, because he or she seeks to lead to effective and appropriate behaviour when using ICT and information transmitted by them.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:55