BARTOŠ, Ivo. Musica viva in schola nebo Ratio educationis musicae? In HALA, Petr. Musica viva in schola XXIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 96-107. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Musica viva in schola nebo Ratio educationis musicae?
Název česky Musica viva in schola nebo Ratio educationis musicae?
Název anglicky Musica viva in schola or Ratio educationis musicae?
Autoři BARTOŠ, Ivo (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Musica viva in schola XXIII, od s. 96-107, 12 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Elektronická verze sborníku Musica viva in schola XXIII
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063042
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6106-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012
Klíčová slova česky Hudební výchova; Všeobecný školní řád; kognitivní výuka
Klíčová slova anglicky Music Education; General School Regulations; cognitive teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D., učo 1847. Změněno: 9. 2. 2017 15:52.
Anotace
Studie upozorňuje na nebezpečí příliš kognitivního pojetí předmětu Hudební výchova na českých školách, zkoumá historické příčiny tohoto jevu a dochází k poznatku, že na jeho počátku lze vidět osvícenský racionalismus a školské reformy Marie Terezie. Tyto zásahy přivedly do té doby kvetoucí hudební výchovu v českých zemích k úpadku, což se projevilo na kvalitativně i kvantitativně slabší hudební produkci českých zemí v 1. polovině 19. století. Proto bychom si měli vzít příklad z dobrých zkušeností české hudební pedagogiky 17. a 18. století a její osvědčené didaktické postupy, preferující hudební spontaneitu, aplikovat na dnešní Hudební výchovu na našich školách.
Anotace anglicky
The study points out the danger of too cognitive concept of the school subject Music Education at Czech schools. The historical causes of this phenomenon are researched and the knowledge is attainded that it is possible to see in the beginning of this problem both the enlightened rationalism and the Maria Theresas school reforms. These interventions led to the degradation of the Czech Music Education, which had flourished before. This was the reason of the both qualitatively and quantitatively feebler music production in the Czech lands in the first half of the 19th century. That is why we should follow the example of the Czech music pedagogy of the 17th and 18th century and apply his time-proven didactical methods (which preferred musical spontaneity) to todays Music Education at our schools.
Návaznosti
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUNázev: Hudební preference vysokoškolských studentů (Akronym: hudpreference)
Investor: Masarykova univerzita, Hudební preference vysokoškolských studentů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ratio_bartos.pdf   Verze souboru Bartoš, I. 2. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1083304/ratio_bartos.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1083304/ratio_bartos.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1083304/ratio_bartos.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1083304/ratio_bartos.pdf?info
Vloženo
So 2. 3. 2013 14:42

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D., učo 1847
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D., učo 1847
Atributy
 

ratio_bartos.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1083304/ratio_bartos.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1083304/ratio_bartos.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1 MB
Hash md5
e6264dc344c7a6ba809986535098d46f
Vloženo
So 2. 3. 2013 14:42

ratio_bartos.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1083304/ratio_bartos.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1083304/ratio_bartos.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
33,5 KB
Hash md5
3db84951159b2e2bb0eac99fc2bf7728
Vloženo
So 2. 3. 2013 14:43
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 4. 2023 07:22