ŠRÁMKOVÁ, Kateřina. Hudební preference vysokoškoláků a jejich osobnost (Musical preferences and personality of college students). In HALA, P. (ed.) Musica viva in schola XXIII. Musica viva in schola XXIII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 68-73. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudební preference vysokoškoláků a jejich osobnost
Name (in English) Musical preferences and personality of college students
Authors ŠRÁMKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Musica viva in schola XXIII. p. 68-73, 6 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063044
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6106-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012
Keywords (in Czech) hudební preference; osobnost; hudba; výzkum; hudební žánr; vysokoškolští studenti
Keywords in English music preferences; personality; music; research; musical genres; college students
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Šrámková, Ph.D., učo 263724. Changed: 20/3/2013 16:20.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na výzkumy týkající se hudebních preferencí a jejich dopadu na utváření osobnosti jedinců, zejména vysokoškolských studentů. Jsou zde shrnuty nejdůležitější poznatky a výsledky z několika výzkumů skutečněných v České republice, ale také v zahraničí v průběhu posledních let, které reflektují původní výsledky výzkumu. Většina badatelů rozdělila hudební žánry do několika skupin, ke kterým přiřadili charakteristické znaky jejich posluchačů. Dříve byla problematika hudebních preferencí jednodušší, dnes je velmi ovlivňována společenských kontextem, módou a médii.
Abstract (in English)
This contribution is focused on research on musical preferences and their impact on shaping the personality of individuals, especially college students. It summarizes the most important findings and the results of several studies that have been carried out in the Czech Republic but also abroad in recent years. These findings reflects the results of original research. Most researchers divided the musical genres into several groups, to which they assigned the characteristics of their listeners. Previously, the issue of musical preferences was easier, today it is greatly influenced by the social context, fashion and media.
Links
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUName: Hudební preference vysokoškolských studentů (Acronym: hudpreference)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18/8/2022 22:26