PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Iva LIDMILOVÁ. Analýza faktorů podílejících se na úspěšnosti profesního uplatnění osob s tělesným postižením. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 97-116. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza faktorů podílejících se na úspěšnosti profesního uplatnění osob s tělesným postižením
Název česky Analýza faktorů podílejících se na úspěšnosti profesního uplatnění osob s tělesným postižením
Název anglicky Analysis of Factors Contributing to Successful Integration of Individuals with Physical Disability into Labour Market
Autoři PŘINOSILOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí) a Iva LIDMILOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 97-116, 20 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063059
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky jedinci s tělesným postižením; trh práce; profesní poradenství; rekvalifikace
Klíčová slova anglicky individuals with physical disability; labour market; career counselling; retraining
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Změněno: 22. 2. 2013 11:22.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na analýzu faktorů významných z hlediska profesního zařazení a úspěšnosti osob s tělesným postižením v produktivním věku.
Anotace anglicky
This article presents results of a research focused on an analysis of important factors facilitating successful integration of individuals with physical disabilities at productive age into the labour market.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 07:59