BALÁTOVÁ, Kristýna. Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 189-200. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie
Název česky Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie
Název anglicky Diagnostics of Specific Learning Disorders in the Czech Republic and in the United States of America - Survey
Autoři BALÁTOVÁ, Kristýna.
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 189-200, 12 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky Specifické poruchy učení (SPU); dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie; dyspraxie; Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); diagnostika; diagnostické metody; anamnéza; rozhovor; pozorování; diagnostické testy;
Klíčová slova anglicky Specific Learning Disabilities (SLD); dyslexia; dysgraphia; dysorthographia; dyscalculia; dyspraxia; Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); diagnostics; diagnostic methods; case history; interview; observation; diagnostic tests;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., učo 84421. Změněno: 16. 2. 2013 22:01.
Anotace
Tato stať se zabývá problematikou specifických poruch učení a jejich diagnostikou v České republice (ČR) a v zahraničí (USA). Tedy konkrétně tím, jak se diagnostikují specifické poruchy učení a jaké se používají diagnostické metody specifických poruch učení v České republice a ve Spojených státech amerických. (Článek vznikl za podpory projektu FRVŠ č. 2907/2011, Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice.)
Anotace anglicky
This article deals with specific learning disabilities and their diagnosis. So specifically how to diagnose specific learning disabilities and how to use the diagnostic methods of specific learning disabilities in the Czech Republic (CZ) and in the United States of America (USA). (Article serves as the project 2907/2011, Innovation of diagnostic methods in special education.)
Návaznosti
FRVS/2907/2011, interní kód MUNázev: Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice, F - Inovace studijních programů
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2023 23:49