BALÁTOVÁ, Kristýna. Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie (Diagnostics of Specific Learning Disorders in the Czech Republic and in the United States of America - Survey). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 189-200. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie
Name in Czech Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie
Name (in English) Diagnostics of Specific Learning Disorders in the Czech Republic and in the United States of America - Survey
Authors BALÁTOVÁ, Kristýna.
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 189-200, 12 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) Specifické poruchy učení (SPU); dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie; dyspraxie; Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); diagnostika; diagnostické metody; anamnéza; rozhovor; pozorování; diagnostické testy;
Keywords in English Specific Learning Disabilities (SLD); dyslexia; dysgraphia; dysorthographia; dyscalculia; dyspraxia; Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); diagnostics; diagnostic methods; case history; interview; observation; diagnostic tests;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., učo 84421. Changed: 16. 2. 2013 22:01.
Abstract
Tato stať se zabývá problematikou specifických poruch učení a jejich diagnostikou v České republice (ČR) a v zahraničí (USA). Tedy konkrétně tím, jak se diagnostikují specifické poruchy učení a jaké se používají diagnostické metody specifických poruch učení v České republice a ve Spojených státech amerických. (Článek vznikl za podpory projektu FRVŠ č. 2907/2011, Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice.)
Abstract (in English)
This article deals with specific learning disabilities and their diagnosis. So specifically how to diagnose specific learning disabilities and how to use the diagnostic methods of specific learning disabilities in the Czech Republic (CZ) and in the United States of America (USA). (Article serves as the project 2907/2011, Innovation of diagnostic methods in special education.)
Links
FRVS/2907/2011, internal MU codeName: Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, University Development Fund, F - Study Programmes Innovation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
sbornik_prispevku_komplet.pdf   File version Balátová, K. 16. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., učo 84421
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 21. 9. 2021 22:20