BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 219-235. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě
Název česky Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě
Název anglicky Attitudes of Parents to Sexuality of their Children with Intellectual Disabilities
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 219-235, 17 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063063
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky osoba s mentálním postižením sexualita sexuální výchova rodiče škola postoje osobnost inteligence.
Klíčová slova anglicky person with mental disability sexuality sex education parents school attitudes personality intelligence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 16:06.
Anotace
Článek se zabývá postoji rodičů k sexualitě jejich dospělých dětí s mentálním postižením. Při sexuální výchově je rodina zdrojem poučení, vzoru i vztahu. Spolupráce školy s rodinou vychází z legislativy, jsou vymezena práva a povinnosti školy a zákonného zástupce ve vztahu k žákovi. Osoby s mentálním postižením mají svá specifika právě i v oblasti sexuality. Výzkumné šetření specifikuje základní kategorie z oblasti postojů rodičů k sexualitě, je zpracováno pomocí kvalitativního výzkumu na základě hloubkových rozhovorů s rodiči dětí s mentálním postižením.
Anotace anglicky
The article deals with the attitudes of parents to a sexuality of their adult children with mental disability. In sex education is the family the main source of guidance, pattern and relationship. Cooperation between school and family is based on law. Rights and obligations of school and guardian are defined in relation to a pupil. People with mental disability have aspecifics in this sphere. The researc specify the basic cathegories from the sphere of sexuality. It is processed with help of qualitative research based on depth interviews with parents of children with mental disability
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:36