FRANKOVÁ, Alena. Legislatívny rámec vzdelávania žiakov so špeciánymi výchovno-vzdelávaciami potrebami v Slovenskej republike so zameraním na žiakov s vývinovými poruchami učenia (Legislative Framework for Education of Pupils with Special Educational Needs in the Slovak Republic with focus on Pupils with Specific Learning Disorders). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 262-282. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legislatívny rámec vzdelávania žiakov so špeciánymi výchovno-vzdelávaciami potrebami v Slovenskej republike so zameraním na žiakov s vývinovými poruchami učenia
Name in Czech Legislatívny rámec vzdelávania žiakov so špeciánymi výchovno-vzdelávaciami potrebami v Slovenskej republike so zameraním na žiakov s vývinovými poruchami učenia
Name (in English) Legislative Framework for Education of Pupils with Special Educational Needs in the Slovak Republic with focus on Pupils with Specific Learning Disorders
Authors FRANKOVÁ, Alena.
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 262-282, 21 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Changed: 26. 1. 2013 22:24.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 10. 8. 2022 21:50