Informační systém MU
GAJZLEROVÁ, Lenka. Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 283-310. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů
Název česky Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů
Název anglicky Analysis of the Use of Computers by Perosns with Special Educational Needs – Teacher´s Point of View
Autoři GAJZLEROVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 283-310, 28 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063064
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky speciální vzdělávací potřeby; rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; informační a komunikační technologie; digitální technologie; specifické poruchy učení; interaktivní tabule; počítač; počítačové programy
Klíčová slova anglicky special educational needs; framework educational programme for primary education; ICT; digital technologies; specific learning disorders; interactive board; computer; PC programmes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 4. 2013 10:07.
Anotace
Článek je věnován problematice využití digitálních technologií ve vzdělávání a reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve výzkumném šetření bylo stanoveno několik hypotéz prostých, které byly pomocí analýzy získaných dat potvrzeny či vyvráceny. Článek prezentuje část výsledků výzkumu probíhajícího v letech 2010-2011 zaměřenou na využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z různých hledisek.
Anotace anglicky
The article focuses on the use of digital technologies in education of students with SEN. Based on the data obtained by the research, several hypotheses were verified. The article presents research carried out in 2010/2011 focusing on the use of ICT by students with SEN.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 7. 7. 2022 04:30