HORÁKOVÁ, Radka. Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 320-325. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu
Název česky Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu
Název anglicky Early Identification of Hearing Impairment in Children of Early Age and Correction of Hearing Loss with Cochlear Implant
Autoři HORÁKOVÁ, Radka.
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 320-325, 6 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky Sluchové postižení; novorozenecký screening sluchu; včasná diagnostika; kompenzace sluchových vad; sluchadla; kochleární implantáty; jazykové schopnosti
Klíčová slova anglicky Hearing impairment; newborn hearing screening; early diagnostic; compensation of hearing loss; hearing aids; cochlear implants; language skills
Štítky cochlear implants, early intervention, hearing aids, hearing loss
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Radka Horáková, Ph.D., učo 22250. Změněno: 10. 4. 2013 23:25.
Anotace
Uvedený článek se zabývá problematikou vyšetření sluchu u dětí raného věku a následné péče v případě potvrzení sluchového postižení. Včasné odhalení sluchové vady u dětí a její adekvátní kompenzace zásadně ovlivní nejen jazykový vývoj dítěte. Současné trendy v oblasti péče o děti s těžkými sluchovými vadami poukazují na důležitost zajištění celoplošného screeningu sluchu u novorozenců. Přidělení sluchadel je možné již od jednoho měsíce věku dítěte a v případě malého či nulového přínosu sluchadel pro rozvoj jazykových schopností lze indikovat kochleární implantaci již před prvními narozeninami dítěte.
Anotace anglicky
Presented article deals with the testing of hearing in children of early age and follow-up care in case of confirmation of hearing impairment. Early detection of hearing loss in children and an adequate compensation of hearing loss can significantly affect not only the child's language development. Current trends in the care of children with severe hearing loss demonstrate the importance of ensuring neonatal hearing screening in newborns. It is possible to receive hearing aids since one month of age and cochlear implant before the first birthday of the child in the case of small or zero benefit of hearing aids for the development of language skills.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:55