NOVÁKOVÁ, Zita a Zuzana KRAMOSILOVÁ. Alternativy ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým a přidruženým postižením - příklad dobré praxe. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 451-464. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alternativy ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým a přidruženým postižením - příklad dobré praxe
Název česky Alternativy ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým a přidruženým postižením - příklad dobré praxe
Název anglicky Alternatives in Teaching Orientation and Mobility to Students with Visual Impairments and other Disabilities – Example of Good Practice
Autoři NOVÁKOVÁ, Zita (203 Česká republika, garant, domácí) a Zuzana KRAMOSILOVÁ (203 Česká republika).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 451-464, 14 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063067
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky Zrakové postižení přidružené postižení kombinované postižení prostorová orientace a samostatný pohyb mobilita samostatnost instruktor POSP předmět speciálně pedagogické péče alternativní techniky POSP
Klíčová slova anglicky Visual impairment other disability multiple disability orientation and mobility mobility independence O&M instrutor specific curricula alternative techniques of O&M
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686. Změněno: 19. 2. 2013 20:11.
Anotace
Článek pojednává o výuce prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým a přidruženým postižením. V úvodní části jsou podána teoretická východiska dané problematiky. Dále se článek zaměřuje na specifika a alternativy výuky prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým a přidruženým postižením. V závěru je prezentován příklad dobré praxe žáka se zrakovým postižením a tělesným postižením se zřetelem na výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu.
Anotace anglicky
The chapter deals with orientation and mobility teaching to students with visual impairments and other disabilities. It is introduced with the theoretical bases of the issue presented in the article. Furthermore the article aims at alternative techniques in teaching O&M to students with visual impairments and other disabilities. As the conclusion the example of a good practice of a student with visual and physical disability is presented.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:32