PITNEROVÁ, Pavla. Podmínky pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 499-506, 7 s. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podmínky pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách
Název česky Podmínky pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách
Název anglicky Conditions of Education of Pupils with Hearing Impairment in Mainstream Schools
Autoři PITNEROVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 499-506, 7 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063068
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky integrace; podmínky vzdělávání; žák se sluchovým postižením
Klíčová slova anglicky integration; learning conditions; a pupil with hearing impairments
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 18. 3. 2013 09:41.
Anotace
Text představuje výsledky výzkumu, který vznikl jako součást dizertační práce na téma Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením. Výzkumné šetření mělo za cíl zjistit, jak jsou učitelé připraveni na začleňování žáků se zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu, konkrétně žáků se sluchovým postižením
Anotace anglicky
The text presents results of research of the integration process of pupils with hearing impairment. The research is aimed at an analysis how far the teachers are ready for integration of the hearing impaired pupils.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 22:17