PITNEROVÁ, Pavla. Podmínky pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách (Conditions of Education of Pupils with Hearing Impairment in Mainstream Schools). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 499-506, 7 pp. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podmínky pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách
Name in Czech Podmínky pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách
Name (in English) Conditions of Education of Pupils with Hearing Impairment in Mainstream Schools
Authors PITNEROVÁ, Pavla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 499-506, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063068
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) integrace; podmínky vzdělávání; žák se sluchovým postižením
Keywords in English integration; learning conditions; a pupil with hearing impairments
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Changed: 18. 3. 2013 09:41.
Abstract
Text představuje výsledky výzkumu, který vznikl jako součást dizertační práce na téma Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením. Výzkumné šetření mělo za cíl zjistit, jak jsou učitelé připraveni na začleňování žáků se zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu, konkrétně žáků se sluchovým postižením
Abstract (in English)
The text presents results of research of the integration process of pupils with hearing impairment. The research is aimed at an analysis how far the teachers are ready for integration of the hearing impaired pupils.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:05