SYCHROVÁ, Pavla. Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 547-555. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg
Název česky Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg
Název anglicky The support of Pupils with Impaired Communication Abilities in German Land of Baden-Württemberg
Autoři SYCHROVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 547-555, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063071
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky žák s narušenou komunikační schopností; Baden-Württemberg; podpůrná opatření; poradenské služby
Klíčová slova anglicky student with impaired communication ability; Baden-Württemberg; support measures; consulting services
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D., učo 92903. Změněno: 18. 2. 2013 12:32.
Anotace
Překládaný článek je zaměřen na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu, jeho hlavním cílem je shrnout dílčí poznatky z výzkumného projektu prováděného v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Jednalo se o komplementární výzkumné šetření, které doplňovalo poznatky z výzkumného projektu prováděného v České republice. V rámci výzkumného projektu byla analyzována zejména podpůrná opatření ve výuce žáků s narušenou komunikační schopností a také jejich podpora ze strany odborníků.
Anotace anglicky
This article presents the education of pupils with impaired communication abilities in the mainstream education, its main purpose is to summarize the findings from individual research project conducted in the German land of Baden-Württemberg. It was a complementary research investigation. It complements the findings of a research project realized in the Czech Republic. The research project analyzed mainly supportive measures in educational process of pupils with impaired communication ability and also their support from experts.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 18:15