SYCHROVÁ, Pavla. Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg (The support of Pupils with Impaired Communication Abilities in German Land of Baden-Württemberg). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 547-555. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg
Name in Czech Podpora žáků s narušenou komunikační schopností v německé spolkové zemi Baden-Württemberg
Name (in English) The support of Pupils with Impaired Communication Abilities in German Land of Baden-Württemberg
Authors SYCHROVÁ, Pavla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 547-555, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063071
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) žák s narušenou komunikační schopností; Baden-Württemberg; podpůrná opatření; poradenské služby
Keywords in English student with impaired communication ability; Baden-Württemberg; support measures; consulting services
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D., učo 92903. Changed: 18. 2. 2013 12:32.
Abstract
Překládaný článek je zaměřen na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu, jeho hlavním cílem je shrnout dílčí poznatky z výzkumného projektu prováděného v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Jednalo se o komplementární výzkumné šetření, které doplňovalo poznatky z výzkumného projektu prováděného v České republice. V rámci výzkumného projektu byla analyzována zejména podpůrná opatření ve výuce žáků s narušenou komunikační schopností a také jejich podpora ze strany odborníků.
Abstract (in English)
This article presents the education of pupils with impaired communication abilities in the mainstream education, its main purpose is to summarize the findings from individual research project conducted in the German land of Baden-Württemberg. It was a complementary research investigation. It complements the findings of a research project realized in the Czech Republic. The research project analyzed mainly supportive measures in educational process of pupils with impaired communication ability and also their support from experts.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 12:58