VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 556-561. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání
Název česky Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání
Název anglicky Possibilities of Self-assessment of Vocational Colleges in the Area of Inclusive Education
Autoři VAĎUROVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí) a Karel PANČOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 556-561, 6 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063072
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky inkluze; střední odborná škola; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; sebehodnotící nástroj; Index inkluze
Klíčová slova anglicky Inclusion; vocational college; student with SEN; self-assessment tool; Index for Inclusion
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 2. 2. 2013 11:03.
Anotace
Inkluzivní vzdělávání je v současné době preferovaným a podporovaným přístupem na základních školách v České republice. Stranou zájmu však neoprávněně zůstává střední stupeň vzdělávání. Právě střední odborné školy vzdělávají velké procento žáků se SVP po ukončení základního vzdělání. Inkluzivní přístup, kultura a politika středních odborných škol jsou tak jedním z rozhodujících faktorů úspěšného začlenění žáků se SVP, vytváření adekvátních postojů k osobám s postižením u intaktních žáků a jejich rodičů a také důležitým faktorem sociální inkluze žáků s postižením v dospělosti. Příspěvek představí mezinárodní projekt TILE – Towards Inclusive Learning Environment, který navazuje na výzkum inkluzivního vzdělávání na ZŠ realizovaný v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013).
Anotace anglicky
Currently, inclusive education is preferred and supported approach to students with special educational needs in the Czech Republic. However, on the margin of interest quite unjustly remains inclusion at vocational colleges which educate a high percentage of students with SEN after completion of compulsory education. Inclusive attitudes, culture and policy of vocational colleges belong among the main factors of successful inclusion of students with SEN, forming attitudes of students without disabilities and their families towards persons with disabilities. Furthermore, it is an important factor of social inclusion of students with SEN in adulthood. The article presents an international project TILE – Towards Inclusive learning Environments, which focuses on creation of a self-assessment tool for VET colleges.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 20:34