VAĎUROVÁ, Helena and Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání (Possibilities of Self-assessment of Vocational Colleges in the Area of Inclusive Education). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 556-561. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání
Name in Czech Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání
Name (in English) Possibilities of Self-assessment of Vocational Colleges in the Area of Inclusive Education
Authors VAĎUROVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karel PANČOCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 556-561, 6 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063072
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) inkluze; střední odborná škola; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; sebehodnotící nástroj; Index inkluze
Keywords in English Inclusion; vocational college; student with SEN; self-assessment tool; Index for Inclusion
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Changed: 2. 2. 2013 11:03.
Abstract
Inkluzivní vzdělávání je v současné době preferovaným a podporovaným přístupem na základních školách v České republice. Stranou zájmu však neoprávněně zůstává střední stupeň vzdělávání. Právě střední odborné školy vzdělávají velké procento žáků se SVP po ukončení základního vzdělání. Inkluzivní přístup, kultura a politika středních odborných škol jsou tak jedním z rozhodujících faktorů úspěšného začlenění žáků se SVP, vytváření adekvátních postojů k osobám s postižením u intaktních žáků a jejich rodičů a také důležitým faktorem sociální inkluze žáků s postižením v dospělosti. Příspěvek představí mezinárodní projekt TILE – Towards Inclusive Learning Environment, který navazuje na výzkum inkluzivního vzdělávání na ZŠ realizovaný v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013).
Abstract (in English)
Currently, inclusive education is preferred and supported approach to students with special educational needs in the Czech Republic. However, on the margin of interest quite unjustly remains inclusion at vocational colleges which educate a high percentage of students with SEN after completion of compulsory education. Inclusive attitudes, culture and policy of vocational colleges belong among the main factors of successful inclusion of students with SEN, forming attitudes of students without disabilities and their families towards persons with disabilities. Furthermore, it is an important factor of social inclusion of students with SEN in adulthood. The article presents an international project TILE – Towards Inclusive learning Environments, which focuses on creation of a self-assessment tool for VET colleges.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
sbornik_prispevku_komplet.pdf   File version Vaďurová, H. 20. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604
  • a concrete person PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc., učo 44568
Attributes
 
Vadurova_Pancocha_sbornik_VZ_2012.docx   File version Vaďurová, H. 20. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604
  • a concrete person PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc., učo 44568
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 5. 8. 2021 20:16