FAUSTMANNOVÁ, Olga a Vladimír VAŠKŮ. Naše zkušenosti s diagnostikou a lečbou lichen sclerosus et atrophicus. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2012, roč. 2, č. 4, s. 250-253. ISSN 1805-0611.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Naše zkušenosti s diagnostikou a lečbou lichen sclerosus et atrophicus
Název anglicky Our experience with diagnostics and treatment of lichen sclerosus et atrophicus
Autoři FAUSTMANNOVÁ, Olga a Vladimír VAŠKŮ.
Vydání Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta, 2012, 1805-0611.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky lichen sclerosus et atrophicus; postižení genitálu u žen; anamnestické údaje; diagnostický a terapeutický proces
Klíčová slova anglicky lichen sclerosus et atrophicus; vulvar disease; patient's medical history; diagnosis and treatment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 27. 1. 2013 12:25.
Anotace
V úvodu autoři shnují známé informace o chorobě lichen sclerosus et atrophicus. V popisu se věnují zejména projevům onemocnění u žen při postižení genitální oblasti. Shnují subjektivní i objektivní projevy u nemocných. Uvádějí možnosti terapeutické, upozorňují na nutnost pravidelného sledování těchto pacientek vzhledem k riziku vzniku neoplazií vulvy. Další části sdělení jsou zaměřená na soubor pacientů ošetřovaných na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Brno. Údaje jsou získány retrospektivně za rok 2011. Získaná data jsou srovnávána s dostupnými literárními údaji. Cílem autorů je zvýšit kvalitu života pacientek s tímto onemocněním včasnými a adekvátními diagnosticko-terapeutickými postupy.
Anotace anglicky
The authors summarise the known facts regarding the disease known as lichen sclerosus et atrophicus. The focus is primarily on the symptoms of the disease in the genital area in female patients and both subjective as well as objective symptoms are being considered. Therapeutic options are being discussed and the need for regular monitoring of the aforementioned patients is emphasised due to the risk of development of vulvar neoplasia. The following part of the article discusses the efficacy of treatment of a group of patients at the Dermatology/Venereology Clinic of Faculty Hospital Brno, using data obtained during the year 2011. The information thus acquired is compared with available literature. The goal of this study is to improve the quality of life in patients with lichen sclerosus et atrophicus with the help of adequate diagnostic/therapeutic modalities.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:03