Informační systém MU
POUČOVÁ, Marcela. L image de Mauric Auguste Benovsky dans la littérature pour la jeunesse. In Miroslava Novotná Colette Gautier (eds.). Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress, 2012. s. 131-140. ISBN 978-80-210-5924-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L image de Mauric Auguste Benovsky dans la littérature pour la jeunesse
Název česky Obraz Mořice Augusta Beňovského v literatuře pro děti a mládež
Název anglicky Image of Maurice August Benyovszky in the literature for childern
Autoři POUČOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II, od s. 131-140, 10 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063081
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5924-5
Klíčová slova česky Mořic August Beňovský; střední Evropa; cestopisy 18. století; literatura pro děti a mládež
Klíčová slova anglicky Maurice August Benyovszky; The Central Europe; travelogues of 18th century; Literature for children
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D., učo 5583. Změněno: 6. 3. 2013 14:13.
Anotace
Le comte Maurice Auguste de Beniowski, magnat de Hongrie et de Pologne est un personnage historique réel. Le présent article analyse quelques oeuvres littéraires destinés a la jeunesse qui se sont inspirées de la vie de Beniowski.
Anotace česky
Historická postava hraběte Mořice Augusta Beňovského inspirovala mnohé literární autory. Tento příspěvek zkoumá způsob, jakým jsou Beňovského dobrodružství vylíčena v literatuře určené dětem a mládeži.
Anotace anglicky
The Polish-Hungarian nobleman Count Maurice August Benyovszky was a real, historical figure. The aim of this article is to present a number of literary works for children inspired by Benyovszky’s life.
Zobrazeno: 20. 8. 2022 01:11