GAJZLEROVÁ, Lenka. Analýza pohledu učitelů na digitální technologie ve vzdělávání (Analyzis of Teachers' View on Digital Technologies in Education). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 229-238. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza pohledu učitelů na digitální technologie ve vzdělávání
Name in Czech Analýza pohledu učitelů na digitální technologie ve vzdělávání
Name (in English) Analyzis of Teachers' View on Digital Technologies in Education
Authors GAJZLEROVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. p. 229-238, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063083
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) speciální vzdělávací potřeby; informační a komunikační technologie; digitální technologie; rámcový vzdělávací program; interaktivní tabule
Keywords in English special educational needs; information and communication technology; digital technology; Framework Educational Programme; interactive whiteboard
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Changed: 20. 3. 2013 13:14.
Abstract
Kapitola je věnována analýze dílčí části výzkumu realizovaného v letech 2010-2011 věnovanému digitálním technologiím ve vzdělávání. Kapitola prezentuje část věnující se tématice pohledu učitelů na digitální technologie a nová média ve vzdělávání. Analýza dat odpovídá na stanovené výzkumné otázky, které byly potvrzeny či vyvráceny univariační analýzou.
Abstract (in English)
The chapter presents a research carried out in 2010-2011 and focusing on technologies in education. The authors present partial outcomes focusing on teachers' view on digital technologies and new media in education. The analysis of data answers research questions processed by means of univariate analysis.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 16:35