OPATŘILOVÁ, Dagmar. Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy (Outline of Prerequisites of Inclusive School). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 15-25. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy
Name in Czech Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy
Name (in English) Outline of Prerequisites of Inclusive School
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 15-25, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063084
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) Inkluzivní vzdělávání; integrace; žák se speciálnímí vzdělávacími potřebami; žák s tělesným postižením; podmínky; podpora; výzkum.
Keywords in English Inclusive education; integration; pupil with special educational Leeds; pupil with physical disabilities; conditions; support; research.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 4. 2. 2013 17:03.
Abstract
Kapitola se zabývá podmínkami inkluzivního vzdělávání u žáků s tělesným postižením v rovině teoretické i praktické. Dále prezentujeme část výzkumného projektu, který se zabýval současným stavem integrovaných žáků s tělesným postižením v základních školách v ČR.
Abstract (in English)
The chapter deals with conditions of inclusive education in pupils with physical disabilities at the level of theoretical and practical. Further, theret is presented a part of the research dealing with the current status of the integrated pupils with physical disabilities at primary schools in the Czech Republic.
Links
MUNI/A/0886/2011, internal MU codeName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1_Opatrilova_Inkluzivni_vzdelavani_SpV_2012_final.doc   File version Opatřilová, D. 2. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302
Attributes
 
faktory_I_SV_2013.pdf  Opatřilová, D. 13. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302
Attributes
 
Faktory_uspechu_I_obsah.pdf  Opatřilová, D. 6. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 13:47