OPATŘILOVÁ, Dagmar. Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-25. ISBN 978-80-210-5995-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy
Název česky Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy
Název anglicky Outline of Prerequisites of Inclusive School
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. od s. 15-25, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063084
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5995-5
Klíčová slova česky Inkluzivní vzdělávání; integrace; žák se speciálnímí vzdělávacími potřebami; žák s tělesným postižením; podmínky; podpora; výzkum.
Klíčová slova anglicky Inclusive education; integration; pupil with special educational Leeds; pupil with physical disabilities; conditions; support; research.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 4. 2. 2013 17:03.
Anotace
Kapitola se zabývá podmínkami inkluzivního vzdělávání u žáků s tělesným postižením v rovině teoretické i praktické. Dále prezentujeme část výzkumného projektu, který se zabýval současným stavem integrovaných žáků s tělesným postižením v základních školách v ČR.
Anotace anglicky
The chapter deals with conditions of inclusive education in pupils with physical disabilities at the level of theoretical and practical. Further, theret is presented a part of the research dealing with the current status of the integrated pupils with physical disabilities at primary schools in the Czech Republic.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 07:42