PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Karel STARÝ, Šárka BOHATÁ and Igor PENKA. Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekcní kritéria (Laparoscopic adrenalectomy - indications and selection criteria). Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, vol. 91, No 4, p. 230-234. ISSN 0035-9351.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekcní kritéria
Name (in English) Laparoscopic adrenalectomy - indications and selection criteria
Authors PROCHÁZKA, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zdeněk KALA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav JÍRA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel STARÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Šárka BOHATÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Igor PENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti, Praha, Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, 0035-9351.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063086
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) adrenalektomie; laparoskopie; incidentalom; hormonální aktivita; karcinom
Keywords in English adrenalectomy; laparoscopy; incidentaloma; hormonal activity; carcinoma
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 27. 1. 2013 13:46.
Abstract
Laparoskopická adrenalektomie se stala standardním operačním výkonem pro většinu patologií nadledviny. Hlavní indikací jsou hormonalně aktivní adenomy, feochromocytom a za určitých podmínek i maligní ložiska. Výrazně narostl počet operací prováděných pro náhodně nalezená ložiska, incidentalomy. V posledních letech se objevují pochybnosti, zda nenastal čas k revizi doporučení, kdy je incidentalom indikován k adrenaleklomii. Cílem práce je srovnání výsledků operací pro hormonálně aklivní ložiska a incidentalomy. Laparoskopická adrenalektomie je standardním výkonem pro většinu hormonálně aktivních ložiskových procesů nadledvin. Uvažlivě je třeba indikovat pacienty s náhodně nalezenými ložisky nadledvin s ohledem na interní komorbidity a předchozí operační výkony. Přínos adrenalektomie u incidentalomů na změnu klinického stavu je sporný. Při rozvaze o postupu je třeba striktně dodržovat pravidla National Institutes of Health USA NIH) konsenzu. Nejeví se racionální indikace k adrenalektomii při velikosti pod 6 cm a benigním vzhledu na CT nebo MRI.
Abstract (in English)
Laparoscopic adrenalectomy has become a standard surgical procedure for the most of adrenal gland disorders. Hormonal active adenomas, feochromocytomas even some malignant tumors are the most frequent indications. The number of operations for accidentally diagnosed foci has grown rapidly. It has been suggested to revise recommendations specifying criteria, based on which incidentaloma is indicated for adrenalectomy. The aim of this work is to compare the results of adrenalectomies for hormonal active lesions and incidentalomas. Laparoscopic adrenalectomy is a standard procedure in the majority of honnonally active focal suprarenal conditions. Patients with accidentally detected suprarenal tumors should be carefully indicated, taking into consideration internal comorbidities and any surgical procedures in a patient's history. The benefit of adrenalectomy for the clinical condition alteration is arguable in incidentalomas. The National Institutes of Health USA (N1H) consensus guidlines should be strictly followed druing the decision making proces. Indication for adrenalectomy in tumors of less than 6 cm and with benign appearance on CT or MRI is not considered rational.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 16:25