FRANKOVÁ, Alena. Okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia v Slovenskej republike s ich charakteristikou a jednotlivými možnosťami reedukácie (A selection of students with developmental learning disorders in the Slovak Republic with their characteristics and different options of reeducation). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 67-78. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia v Slovenskej republike s ich charakteristikou a jednotlivými možnosťami reedukácie
Name in Czech Okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia v Slovenskej republike s ich charakteristikou a jednotlivými možnosťami reedukácie
Name (in English) A selection of students with developmental learning disorders in the Slovak Republic with their characteristics and different options of reeducation
Authors FRANKOVÁ, Alena.
Edition 1. vyd. Brno, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 67-78, 12 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) vývinové poruchy učenia dyslexia dysgrafia dysortografia dyskalkúlia reedukácia
Keywords in English developmental learning disabilities dyslexia dysgraphia dysortographia dyscalculia reeducation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D., učo 68963. Changed: 22. 3. 2013 10:16.
Abstract
V kapitole je analyzovaný štatisticky spracovaný okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia v Slovenskej republike od roku 2000 do roku 2010 s charakteristikou jednotlivých vývinových porúch učenia a možnosťou ich nápravy.
Abstract (in English)
In the chapter is analyzed statistically processed range of students with developmental learning disabilities in the Slovak Republic from 2000 to 2010, with characteristic of developmental learning disorders and their possible remedies.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:32