ŠIRMEROVÁ, Zuzana a Miroslava BARTOŇOVÁ. Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 79-89. ISBN 978-80-210-5995-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení
Název česky Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení
Název anglicky Disruption of Phonetic and Phonological Language level of Pupils with Specific Learning Disabilities
Autoři ŠIRMEROVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) a Miroslava BARTOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. od s. 79-89, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063089
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5995-5
Klíčová slova česky specifické poruchy učení žák se specifickými poruchami učení jazykové roviny foneticko-fonologická jazyková rovina výzkum
Klíčová slova anglicky specific learning disabilities pupil with specific learning disabilities language level phonetic-phonological level research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 6. 2. 2013 09:58.
Anotace
Kapitola se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u žáků se specifickými poruchami učení. Důraz je kladen zejména na jazykovou rovinu foneticko-fonologickou, která je podrobena analýze u žáků 3. a 4. tříd základní školy. Jsou zde prezentovány výsledky kvantitativního výzkumného šetření, zaměřeného na nedostatky ve foneticko-fonologické jazykové rovině u výběrové skupiny žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení Jedná se o dílčí výzkumné šetření.
Anotace anglicky
The chapter deals with problems of pupils with specific learning disabilities and their problems with speech. The emphasis is placed on phonetic and phonologic language level. Phonetic and phonologic language level is analyzed in pupils from 3. and 4. classes of basic school. The results of quantitave research are presented in this chapter
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 8. 2022 18:09