FIALOVÁ, Ilona. Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 99-113. ISBN 978-80-210-5995-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách
Název česky Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách
Název anglicky Analysis of Approaches of Teachers Towards Pupils with Celiac Disease in Primary Schools
Autoři FIALOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. od s. 99-113, 15 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063090
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5995-5
Klíčová slova česky zdravotní znevýhodnění; chronické onemocnění; celiakie; vzdělávání žáků na základních školách; pedagog; spolupráce rodiny
Klíčová slova anglicky helth disadvantage; chronic diseases; celiac disease; education of pupils in primary school; teacher; family cooperation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Změněno: 23. 2. 2013 10:15.
Anotace
V kapitole jsou analyzovány přístupy pedagogů k žákům s celiakií na základních školách v Brně. Výzkumného šetření se zúčastnili pedagogové z vybraných škol. Hlavní výzkumnou otázkou bylo zjistit, jaké přístupy k těmto žákům učitelé nejčastěji volí a jakým způsobem řeší edukační problémy spojené s onemocněním celiakie. V kapitole jsou nejdříve charakterizována teoretická východiska dané problematiky. Následuje stručný popis chronického onemocnění celiakie, jeho etiologie, projevy a léčba. Vybrané výsledky výzkumného šetření pak přibližují získaná data a informace vztahující se k problematice výchovy a vzdělávání žáků s celiakií.
Anotace anglicky
The chapter analyses teachers' attitudes towards pupils with celiac disease in primary schools. The respondents were teachers. The main research question: What approaches are mostly elected and how they solve educational problems associated with celiac disease? In chapter are characterized by theoretical and a brief description of celiac disease. Selected results of the research closer to data and information on the issue of education of pupils with celiac disease.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2022 15:35