FIALOVÁ, Ilona. Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách (Analysis of Approaches of Teachers Towards Pupils with Celiac Disease in Primary Schools). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 99-113. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách
Name in Czech Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách
Name (in English) Analysis of Approaches of Teachers Towards Pupils with Celiac Disease in Primary Schools
Authors FIALOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 99-113, 15 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063090
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) zdravotní znevýhodnění; chronické onemocnění; celiakie; vzdělávání žáků na základních školách; pedagog; spolupráce rodiny
Keywords in English helth disadvantage; chronic diseases; celiac disease; education of pupils in primary school; teacher; family cooperation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 23. 2. 2013 10:15.
Abstract
V kapitole jsou analyzovány přístupy pedagogů k žákům s celiakií na základních školách v Brně. Výzkumného šetření se zúčastnili pedagogové z vybraných škol. Hlavní výzkumnou otázkou bylo zjistit, jaké přístupy k těmto žákům učitelé nejčastěji volí a jakým způsobem řeší edukační problémy spojené s onemocněním celiakie. V kapitole jsou nejdříve charakterizována teoretická východiska dané problematiky. Následuje stručný popis chronického onemocnění celiakie, jeho etiologie, projevy a léčba. Vybrané výsledky výzkumného šetření pak přibližují získaná data a informace vztahující se k problematice výchovy a vzdělávání žáků s celiakií.
Abstract (in English)
The chapter analyses teachers' attitudes towards pupils with celiac disease in primary schools. The respondents were teachers. The main research question: What approaches are mostly elected and how they solve educational problems associated with celiac disease? In chapter are characterized by theoretical and a brief description of celiac disease. Selected results of the research closer to data and information on the issue of education of pupils with celiac disease.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:07