BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115-133. ISBN 978-80-210-5995-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání
Název česky Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání
Název anglicky Analysis of Inclusion of Pupils with Mild Intellectual Disabillity at Basic Schools: Focus on Educational Intervention in Compulsory Education
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. od s. 115-133, 19 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063092
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5995-5
Klíčová slova česky vzdělávání inkluze pedagog žák s lehkým mentálním postižením kvantitativní výzkum dotazník školní prostředí
Klíčová slova anglicky education inclusion teacher pupil with mild mental disabilities quanititative research depth interview school environment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 6. 2. 2013 10:03.
Anotace
Kapitola prezentuje kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na analýzu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo popsat faktory a podpůrná opatření, ovlivňující proces inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách v České republice. Kapitola prezentuje parciální část výzkumu orientovaného na indikátory pohledu pedagoga na žáka s lehkým mentálním postižením v edukaci.
Anotace anglicky
The article presents qualitative research focused on an analysis of inclusion of pupils with mild mental disabilities. The aim of the research was to describe factors and support measures, affecting the process of integration /inclusion of pupils with mild mental disabilities in primary school in the Czech republic. The article presents a part of research focused on the view of teacher on a pupil with mild mental disabilities
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 13:23