CHALOUPKOVÁ, Soňa and Miroslava BARTOŇOVÁ. Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice (Teaching Methods in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 167-176. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice
Name in Czech Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice
Name (in English) Teaching Methods in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic
Authors CHALOUPKOVÁ, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Miroslava BARTOŇOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 167-176, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063095
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) Lehké mentální postižení vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižení základní škola praktická vyučovací proces vyučovací metoda.
Keywords in English Mild mental handicap education of pupils with mild mental handicap elementary school practical teaching process teaching method
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 6. 2. 2013 09:58.
Abstract
Kapitola je zaměřena na použití didaktických vyučovacích metod, klasických alternativních metod a moderních vyučovacích metod na základních školách praktických v České republice. V kapitole je představen výzkum, který byl realizován v základních školách praktických v České republice v roce 2011. Jsou zde vyhodnoceny dílčí výsledky a prezentovány závěry šetření.
Abstract (in English)
The chapter is focused on the use of didactic teaching methods, alternative methods and modern teachning methods in elementary schools practical in the Czech Republic. The chapter presents a research, which was realized at elementary schools practical in the Czech Republic in the year 2011. There are interpreted partial results and presented conclusions of research.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 10:10