PECHANCOVÁ, Andrea a Pavla PITNEROVÁ. Informovanost žáků a studentů o dobrovolnické činnosti. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 203-217. ISBN 978-80-210-5995-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informovanost žáků a studentů o dobrovolnické činnosti
Název česky Informovanost žáků a studentů o dobrovolnické činnosti
Název anglicky Awareness of Pupils and Students about Volunteering
Autoři PECHANCOVÁ, Andrea (203 Česká republika, garant, domácí) a Pavla PITNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. od s. 203-217, 15 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063097
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5995-5
Klíčová slova česky dobrovolnictví; dobrovolník; lidé se zdravotním postižením; neziskové organizace; výběr dobrovolníků; motivace dobrovolníků; výcvik dobrovolníků; komunikace; informovanost žáků a studentů o dobrovolnictví.
Klíčová slova anglicky Volunteering; volunteer; people with physical disabilities; non-governmental organisations; selection of volunteers; motivation of volunteers; training of volunteers; communication; awareness of students about volunteering.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 4. 2. 2013 14:02.
Anotace
Text se zabývá problematikou informovanosti žáků a studentů o obecných otázkách dobrovolnictví a o jejich povědomí a dobrovolnictví poskytovaném osobám se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit úroveň a rozsah informovanosti žáků a studentů o dobrovolnictví. K získání dat bylo využito dotazníkového šetření. Otázky byly zaměřeny na dobrovolnictví obecně, na informovanost v oblasti dobrovolnictví pro osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Respondenti měli možnost také k vyjádření vlastních názorů a nápadů ke snadnějšímu přístupu k informacím.
Anotace anglicky
The text is focused at selected problems concerning the education of pupils and students about general questions of voluntary work as well as at voluntary work for people with health handicaps. The goal of the research survey was to investigate to what level and extent are the pupils and students aware about the voluntary work. A questionnaire has been used for data gathering. The questions have been aimed at voluntary work in general and at the awareness about the voluntary work for handicapped people. The respondents were given the opportunity to express their own meaning and ideas how to facilitace access to information in this area.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 21:25