VRUBEL, Martin. Faktory ovlivňující úspěch školní inkluze žáků s postižením zraku (Factors Influencing Success of SchooL Inclusion of Pupils with Visual Impairment). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 221-230. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Faktory ovlivňující úspěch školní inkluze žáků s postižením zraku
Name in Czech Faktory ovlivňující úspěch školní inkluze žáků s postižením zraku
Name (in English) Factors Influencing Success of SchooL Inclusion of Pupils with Visual Impairment
Authors VRUBEL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 221-230, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063098
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) inklusivní vzdělávání; Evropská unie; segregace; transformace; žáci se zrakovým postižením; vývoj svobody a vzdělávání
Keywords in English Inclusive Education; European Union; segregation; transformation; pupils with visual impairment; the development of freedom and education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Changed: 1. 3. 2013 10:34.
Abstract
Text se věnuje problematice školní inkluze žáků se zrakovým postižením. Popisuje situaci žáků se zrakovým postižením v České republice. Komparativní studie dále popisuje situaci v Chorvatsku, Srbsku a Turecku a získané informace vzájemně porovnává.
Abstract (in English)
The comparative study focuses on the issue of school inclusion of pupils with visual impairment. Describes the situation of pupils with visual impairments in the Czech Republic. Describes the situation in Croatia, Serbia and Turkey too, and discuss information about inclusion.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:54