NOVÁKOVÁ, Zita. Faktor socializace v inkluzivním vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 231-243. ISBN 978-80-210-5995-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Faktor socializace v inkluzivním vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením
Název česky Faktor socializace v inkluzivním vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením
Název anglicky The Socialization Factor in Inclusive Education of Students with Severe Visual Impairment
Autoři NOVÁKOVÁ, Zita (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. od s. 231-243, 13 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063099
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5995-5
Klíčová slova česky žák se zrakovým postižením; sociální inkluze; inkluzivní vzdělávání; socializace; sebepojetí; sociální dovednosti; sociální kompetence; osobnost; rodina; sociální vztahy
Klíčová slova anglicky student with visual impairment; social inclusion; inclusive education; socialization; self-concept; social skills; social competences; personality; family; social relationships
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 15:13.
Anotace
Text se zabývá analýzou faktorů inkluzivního vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením se zřetelem na jejich socializaci v prostředí školy i mimo ní a na jevy se socializací související. V úvodu textu jsou vymezeny základní pojmy týkající se socializace. Dále je prezentován kvalitativní výzkum zaměřený na vybrané faktory ovlivňující úspěšnost inkluzivního vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením. Výzkum je zpracován do případových studií, výsledky jsou patřičně interpretovány.
Anotace anglicky
The text deals with the issue of inclusive education of students with severe visual impairments regarding their socialization at school and out of school and phenomenons that are associated with the socialization. Basic socialization terms are defined at the beginning of the article. Furthermore a qualitative research is presented aiming at specific factors affecting the success of inclusive education of students with severe visual impairments. The research data are processed in case studies, the results are appropriately interpreted.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:03