ADAMUS, Petr. Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje (Structured Learning of Children with Autism Spectrum Disorders in Preschool and Primary Education in Educational Institutions of Moravian-Silesian Region). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 247-259. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Name in Czech Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Name (in English) Structured Learning of Children with Autism Spectrum Disorders in Preschool and Primary Education in Educational Institutions of Moravian-Silesian Region
Authors ADAMUS, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 247-259, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063100
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) poruchy autistického spektra; žák; metoda strukturovaného učení; výchovně vzdělávací proces; integratvní/inkluzivní vzdělávání dětí/žáků s PAS
Keywords in English autism Spectrum Disorders; pupil; structured learning method; educational and enlightenment process; integrative/inklusive education of children/scholars with the autistic spectrum disorder
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 11. 4. 2013 18:11.
Abstract
Kapitola se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí/žáků s poruchou autistického spektra. Jejím cílem je analyzovat speciálně pedagogickou intervenci u dětí s PAS v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální se zaměřením na metodu strukturovaného učení, jako základu pro výchovně vzdělávací proces základního vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních v Moravskoslezském kraji.
Abstract (in English)
The chapter deals with the topic of education and enlightenment of children /scholars with an autistic spectrum disorder. Its aim is to analyze the special pedagogical intervention applied to the children with the autistic spectrum disorder at kindergartens, elementary schools and at elementary schools with emphasis on structured learning method, as the ground of the educational and enlightenment process in elementary educational institutions of Moravian-Silesian region.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 01:53