NOVÁKOVÁ, Jana. Vrstevnické vztahy žáků s poruchou autistického spektra jako jeden z faktorů úspěšného inkluzivního vzdělávání (Peer Relationships of Pupils with Autism Spectrum Disorders as one of the Factors of Successful Inclusive Education). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 261-269. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vrstevnické vztahy žáků s poruchou autistického spektra jako jeden z faktorů úspěšného inkluzivního vzdělávání
Name in Czech Vrstevnické vztahy žáků s poruchou autistického spektra jako jeden z faktorů úspěšného inkluzivního vzdělávání
Name (in English) Peer Relationships of Pupils with Autism Spectrum Disorders as one of the Factors of Successful Inclusive Education
Authors NOVÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 261-269, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063101
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) Aspergerův syndrom; poruchy autistického spektra; žák; inkluzivní vzdělávání; sociometrie; vrstevnické vztahy; spolužáci; intervence; strategie
Keywords in English Asperger syndrome; autism spectrum disorders pupil; inclusive education; social network method; peer relationships; classmates; intervention; strategies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., učo 265749. Changed: 22. 2. 2013 09:10.
Abstract
Kapitola předkládá výsledky výzkumu založeného na sociometrickém šetření v deseti třídách, kde je integrován žák s Aspergerovým syndromem. Je zde podrobně popsáno ověření výzkumných hypotéz. Význam zjištění a závěry výzkumu jsou diskutovány.
Abstract (in English)
The chapter presents the results of research was based on social network methods of 10 classrooms, that included pupils with Asperger syndrome. In detail, the chapter describes the testing of the research hypotheses. Conclusions of research and implications of these findings are discussed.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:02