BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-40. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků
Název česky Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků
Název anglicky The Effect of Bilingual Families in Development of Communication Abilities of Children and Pupils
Autoři BOČKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina KLENKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 15-40, 26 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063103
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky bilingvismus; bilingvní rodina; vývoj řeči; komunikační schopnost; narušená komunikační schopnost; inkluze; inkluzivní vzdělávání; vzdělávání bilingvních dětí a žáků
Klíčová slova anglicky bilingual family; speech development; communication ability; impaired communication ability; inclusion; inclusive education; bilingual children and pupils education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Změněno: 19. 2. 2013 14:06.
Anotace
V kapitole je prezentován výzkum, který byl zaměřen na působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Hlavním cílem prezentovaného výzkumu je analýza vývoje komunikační schopnosti dítěte vyrůstajícího v bilingválním prostředí. Výzkum byl smíšeného charakteru, byl rozdělen na část realizovanou prostřednictvím dotazníku, a část provedenou pomocí rozhovoru – v obou případech byli osloveni rodiče dětí, které vyrůstají v bilingvním prostředí.
Anotace anglicky
In this chapter is presented research, which was focused on the effect of family and school in the process of social inclusion of children and pupils with impaired communication ability. The main goal of the presented research is to analyze the development of communication ability of a child growing up in bilingual environment. Realized research had the mixed character, it was divided into a part which was realized by questionnaire and a part carried out by means of an interview – in both cases were approached parents of children who are growing up in bilingual environment.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:37