SYCHROVÁ, Pavla. Podpora sociální inkluze integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností na základní škole. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 53-61. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora sociální inkluze integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností na základní škole
Název česky Podpora sociální inkluze integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností na základní škole
Název anglicky Promoting Social Inclusion of Integrated Pupils with Impaired Communication Abilities at Primary School
Autoři SYCHROVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 53-61, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063105
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky sociální inkluze; žák s narušenou komunikační schopností; pedagog; základní škola
Klíčová slova anglicky social inclusion; pupils with impaired communication abilities; teacher; elementary school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D., učo 92903. Změněno: 18. 2. 2013 12:03.
Anotace
Předkládaná kapitola se snaží shrnout dílčí výsledky výzkumů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, kteří navštěvují běžnou základní školu. Stěžejním tématem textu jsou možnosti podpory sociální inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v období školní docházky. Výzkumný projekt je zaměřen na analýzu metod práce pedagoga, které by směřovaly k podpoře začleňování žáků do kolektivu a na sebehodnocení žáků s narušenou komunikační schopností v kolektivu intaktních dětí.
Anotace anglicky
The chapter aims to summarize partial results of researches focused on the education for pupils with impaired communication abilities who attend primary school. The central theme of the chapter are opportunities to promote social inclusion of pupils with impaired communication abilities in the school. The research project is focused on the analysis of teacher s work, which aimed at promoting the inclusion of pupils and on self-esteem of students with impaired communication abilities in a group of healthy children.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:51