SYCHROVÁ, Pavla. Podpora sociální inkluze integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností na základní škole (Promoting Social Inclusion of Integrated Pupils with Impaired Communication Abilities at Primary School). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 53-61. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora sociální inkluze integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností na základní škole
Name in Czech Podpora sociální inkluze integrovaných žáků s narušenou komunikační schopností na základní škole
Name (in English) Promoting Social Inclusion of Integrated Pupils with Impaired Communication Abilities at Primary School
Authors SYCHROVÁ, Pavla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. p. 53-61, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063105
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) sociální inkluze; žák s narušenou komunikační schopností; pedagog; základní škola
Keywords in English social inclusion; pupils with impaired communication abilities; teacher; elementary school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D., učo 92903. Changed: 18. 2. 2013 12:03.
Abstract
Předkládaná kapitola se snaží shrnout dílčí výsledky výzkumů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, kteří navštěvují běžnou základní školu. Stěžejním tématem textu jsou možnosti podpory sociální inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v období školní docházky. Výzkumný projekt je zaměřen na analýzu metod práce pedagoga, které by směřovaly k podpoře začleňování žáků do kolektivu a na sebehodnocení žáků s narušenou komunikační schopností v kolektivu intaktních dětí.
Abstract (in English)
The chapter aims to summarize partial results of researches focused on the education for pupils with impaired communication abilities who attend primary school. The central theme of the chapter are opportunities to promote social inclusion of pupils with impaired communication abilities in the school. The research project is focused on the analysis of teacher s work, which aimed at promoting the inclusion of pupils and on self-esteem of students with impaired communication abilities in a group of healthy children.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 02:17