KOUTSKÁ, Mariana. Integrace jako sociokulturní determinanta rodiny dítěte se sluchovým postižením. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 83-94. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrace jako sociokulturní determinanta rodiny dítěte se sluchovým postižením
Název česky Integrace jako sociokulturní determinanta rodiny dítěte se sluchovým postižením
Název anglicky Integration as a Social and Cultural Determinant of Families with a Child with Hearing Impairment
Autoři KOUTSKÁ, Mariana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 83-94, 12 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063109
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky Sociokulturní determinanty handicap sluchové postižení integrace sebepojetí sebehodnocení
Klíčová slova anglicky Social and cultural determinants handicap hearing impairment integration self-concept self-assessment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 17:53.
Anotace
Kapitola se snaží analyzovat sociokulturní determinanty sluchového postižení dítěte integrovaného do běžné základní školy. V úvodní části se věnuje problematice handicapu coby sociokulturního fenoménu – jak je handicap vnímán společností, rodinou postiženého dítěte i samotným handicapovaným jedincem. V druhé části text představuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření spojeného s případovou studií chlapce s oboustranným těžkým postižením sluchu integrovaného do běžné základní školy s cílem analyzovat sociální a kulturní determinanty sluchového postižení z pohledu rodiče dítěte.
Anotace anglicky
The chapter's aim is to analyse social and cultural determinants of a child with hearing impairment integrated into compulsory school. In the first part we concentrate on the handicap as a socio-cultural phenomenon, i.e. on its perception by the society, by the family and also by child itself. In the second part we present the results of qualitative research related to the case study of a boy with a bilateral severe hearing impairment integrated into the compulsory school. The goal is to analyse social and cultural determinants from the parent's point of view.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 09:11