DOLEŽALOVÁ, Lenka a Tereza ŽAJDLÍKOVÁ. Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků se sluchovým postižením. In D. Opatřilová, M. Vítková et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 101-111. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků se sluchovým postižením
Název česky Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků se sluchovým postižením
Název anglicky Influence of Families and Schools in the Process of Social Inclusion of Pupils with Hearing Impairment
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Tereza ŽAJDLÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, D. Opatřilová, M. Vítková et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 101-111, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063111
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky inkluze; společnost; sociální inkluze; jedinec se sluchovým postižením; kognitivní a sociální vývoj jedince se sluchovým postižením; rodina; škola; dětství; adolescence; duchovní uvědomění u jedinců se sluchovým postižením; výuka náboženství ve školách pro sluchově postižené.
Klíčová slova anglicky inclusion; social inclusion; person with hearing impairment; cognitive and social development of individual with hearing impairment; spiritual awareness of people with hearing impairment; Religious Education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 27. 3. 2013 10:43.
Anotace
Kapitola se zabývá vývojem dítěte se sluchovým postižením, jeho postavením v majoritní společnosti, faktory determinujícími rozvoj osobnosti dítěte se sluchovým postižením a osvojováním si norem a hodnot platných ve společnosti. Velmi důležitou roli v tomto procesu kromě rodiny zaujímá škola jako prostředí, kde jedinci se sluchovým postižením tráví podstatnou část svého dětství a dospívání. Důležitým úkolem pedagogů, ať již v běžných školách, či ve školách pro sluchově postižené, je ukázat dětem a žákům se sluchovým postižením cestu, jak dosáhnout společenské inkluze v tom nejširším slova smyslu. V závěru příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu, jehož cílem bylo postihnutí možností a specifik výuky náboženství, předávání duchovních hodnot, jejich chápání a aktivního duchovního života ve společenství u dětí se sluchovým postižením s ohledem na situaci v České republice.
Anotace anglicky
This text deals with the development of a child with a hearing impairment and its position in the major society. Text also deals with determinants of personality development of the child with hearing impairment and learning standarts and values existing in society. A very important role in this process has, in addition to parents, school. School is an environment, where individuals with hearing impairment spend the majority of her childhood and adolescence. An important task of teachers in regular schools and schools for the hearing impaired children is to show children way to achieve social inclusion as far as possible. At the end of the text, there are presented the results of research. The aim of research should evaluate the options and specifics in the teaching of religion, as well as evaluate the possibility to transmit spiritual values and understanding of these values. This research also includes options of active spiritual life in children with hearing impairment in the Czech Republic.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:21