BALÁTOVÁ, Kristýna and Karel PANČOCHA. Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání (Values in Individuals with Behavior Disorders in Adolescence). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 141-150. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání
Name in Czech Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání
Name (in English) Values in Individuals with Behavior Disorders in Adolescence
Authors BALÁTOVÁ, Kristýna (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karel PANČOCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. p. 141-150, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063114
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) poruchy chování; hodnoty; preference hodnot; dospívání; kvantitativní výzkum; speciální pedagogika
Keywords in English behavioral problems; values; values preferences; adolescence; quantitative research; special education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., učo 84421. Changed: 20/2/2013 15:02.
Abstract
Tato kapitola pojednává o kvantitativním výzkumu hodnot, který proběhl v roce 2011 u dospívajících jedinců s poruchami chování. Jsou zde zmapovány fáze tohoto výzkumu a dále jsou popsány vlastnosti výzkumného vzorku (jako jsou popisné statistiky a preferované pořadí hodnot), včetně vybrané výzkumné metody - Rokeachova testu hierarchie hodnot.
Abstract (in English)
This chapter deals with the quantitative research of values, which took place in 2011, in adolescents with behavior disorders. We are mapped phases of this research, and described the characteristics of the research sample (such as descriptive statistics of the sample - characteristics, the preferred order of values), including selected research methods - Rokeach values test.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:30