Informační systém MU
BALÁTOVÁ, Kristýna a Karel PANČOCHA. Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 141-150. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání
Název česky Hodnoty u jedinců s poruchami chování v období dospívání
Název anglicky Values in Individuals with Behavior Disorders in Adolescence
Autoři BALÁTOVÁ, Kristýna (203 Česká republika, garant, domácí) a Karel PANČOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 141-150, 10 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063114
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky poruchy chování; hodnoty; preference hodnot; dospívání; kvantitativní výzkum; speciální pedagogika
Klíčová slova anglicky behavioral problems; values; values preferences; adolescence; quantitative research; special education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., učo 84421. Změněno: 20. 2. 2013 15:02.
Anotace
Tato kapitola pojednává o kvantitativním výzkumu hodnot, který proběhl v roce 2011 u dospívajících jedinců s poruchami chování. Jsou zde zmapovány fáze tohoto výzkumu a dále jsou popsány vlastnosti výzkumného vzorku (jako jsou popisné statistiky a preferované pořadí hodnot), včetně vybrané výzkumné metody - Rokeachova testu hierarchie hodnot.
Anotace anglicky
This chapter deals with the quantitative research of values, which took place in 2011, in adolescents with behavior disorders. We are mapped phases of this research, and described the characteristics of the research sample (such as descriptive statistics of the sample - characteristics, the preferred order of values), including selected research methods - Rokeach values test.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 27. 9. 2022 18:54