PRESOVÁ, Jana. Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 151-157. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Název česky Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Název anglicky Issue of Absences in Education of Pupils with Social Disadvantage
Autoři PRESOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 151-157, 7 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063115
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky žák se sociálním znevýhodněním; inkluze; výzkum; absence
Klíčová slova anglicky pupil with social disadvantage; inclusion; research; absences
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jana Presová, Ph.D., učo 174515. Změněno: 14. 2. 2013 14:18.
Anotace
Kapitola je orientována na problematiku absencí žáků se sociálním znevýhodněním s těžištěm v období povinné školní docházky. Prezentujeme zde dílčí výsledky výzkumu vzdělávacích drah jedinců se sociálním znevýhodněním. V návaznosti na výsledky výzkumu uvádíme doporučení pro praxi.
Anotace anglicky
The chapter deals with issue of absences of pupils with social disadvantage during the period of their compulsory school attendance. The chapter presents partial outcomes research focused on analyze of educational paths of these pupils. Following the results of research we suggest some recommendation and conclusions for a Special Educational practice.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 15:08