PRESOVÁ, Jana. Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (Issue of Absences in Education of Pupils with Social Disadvantage). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 151-157. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Name in Czech Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Name (in English) Issue of Absences in Education of Pupils with Social Disadvantage
Authors PRESOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. p. 151-157, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063115
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) žák se sociálním znevýhodněním; inkluze; výzkum; absence
Keywords in English pupil with social disadvantage; inclusion; research; absences
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jana Presová, Ph.D., učo 174515. Changed: 14. 2. 2013 14:18.
Abstract
Kapitola je orientována na problematiku absencí žáků se sociálním znevýhodněním s těžištěm v období povinné školní docházky. Prezentujeme zde dílčí výsledky výzkumu vzdělávacích drah jedinců se sociálním znevýhodněním. V návaznosti na výsledky výzkumu uvádíme doporučení pro praxi.
Abstract (in English)
The chapter deals with issue of absences of pupils with social disadvantage during the period of their compulsory school attendance. The chapter presents partial outcomes research focused on analyze of educational paths of these pupils. Following the results of research we suggest some recommendation and conclusions for a Special Educational practice.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:10