ČERVENKA, Karel. „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-169. ISBN 978-80-210-5996-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích
Název česky „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích
Název anglicky „…she does´nt pay attention to me…“: Self-perception of „problematic“ Children within their Relationships
Autoři ČERVENKA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. od s. 159-169, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063116
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5996-2
Klíčová slova česky porucha chování; sebevnímání; problémové chování; reciproční determinismus; dítě v riziku
Klíčová slova anglicky behavioral disorder; behavioral difficulties; reciprocal determinism; children at risk
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., učo 8596. Změněno: 15. 2. 2013 16:20.
Anotace
Autor se v textu věnuje roli, kterou má sebevnímání dětí s poruchami chování v rámci sociálních vztahů. Propojuje dílčí zjištění kvantitativního výzkumu Věry Vojtové (2010), která zjistila odlišnosti v sebevnímání mezi dětmi s problémy v chování a s poruchami chování a jejich spolužáky, s dílčími zjištěními autorova kvalitativního výzkumu, která se týkají způsobů, jimiž děti s prouchami chování interpretují reakce druhých. Teoretickým východiskem pro propojení těchto zjištění je Bandurův koncept recipročního determinismu.
Anotace anglicky
The text examines role of self-perception of children with behavioral disorder within their relationships. Author interprets some of the findings of two researches on perspectives of childeren with BD and does so on the basis of Bandura‘s reciprocal determinism concept. The issue of self-perception of children with BD is not associated with their behavior only but with reactions of their social enviroment as well.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 19:51