ČERVENKA, Karel. „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích („…she does´nt pay attention to me…“: Self-perception of „problematic“ Children within their Relationships). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 159-169. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích
Name in Czech „… si mě vůbec nevšímá…“: Sebevnímání „problémových“ dětí v sociálních vztazích
Name (in English) „…she does´nt pay attention to me…“: Self-perception of „problematic“ Children within their Relationships
Authors ČERVENKA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. p. 159-169, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063116
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) porucha chování; sebevnímání; problémové chování; reciproční determinismus; dítě v riziku
Keywords in English behavioral disorder; behavioral difficulties; reciprocal determinism; children at risk
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., učo 8596. Changed: 15. 2. 2013 16:20.
Abstract
Autor se v textu věnuje roli, kterou má sebevnímání dětí s poruchami chování v rámci sociálních vztahů. Propojuje dílčí zjištění kvantitativního výzkumu Věry Vojtové (2010), která zjistila odlišnosti v sebevnímání mezi dětmi s problémy v chování a s poruchami chování a jejich spolužáky, s dílčími zjištěními autorova kvalitativního výzkumu, která se týkají způsobů, jimiž děti s prouchami chování interpretují reakce druhých. Teoretickým východiskem pro propojení těchto zjištění je Bandurův koncept recipročního determinismu.
Abstract (in English)
The text examines role of self-perception of children with behavioral disorder within their relationships. Author interprets some of the findings of two researches on perspectives of childeren with BD and does so on the basis of Bandura‘s reciprocal determinism concept. The issue of self-perception of children with BD is not associated with their behavior only but with reactions of their social enviroment as well.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 6. 2. 2023 20:47