Informační systém MU
KOUTNÁ, Markéta a Andrea POKORNÁ. Hojení ran v intenzivní péči IV. Hojení ran. Praha: Nakladatelství Geum Praha s.r.o., 2013, roč. 7, č. 1, s. 3 - 10. ISSN 1802-6400.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hojení ran v intenzivní péči IV.
Název česky Hojení ran v intenzivní péči IV.
Název anglicky Wound healing in the intensive care IV.
Autoři KOUTNÁ, Markéta (203 Česká republika) a Andrea POKORNÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hojení ran, Praha, Nakladatelství Geum Praha s.r.o. 2013, 1802-6400.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00067665
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky porucha integrity kůže; rána; hojení; intenzivní péče; lokalizace
Klíčová slova anglicky skin integrity impairment; wound; healing; intensive care; localisation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 18. 10. 2013 12:04.
Anotace
Příspěvek navazuje na předchozí články věnující se prevenci a hojení ran v intenzivní péči. Autorky se zaměřují na konkrétní lokality, ve kterých se rány vyskytují, současně s možnostmi řešení pomocí terapeutických krytí.
Anotace anglicky
The article is continuity of the previous contributions focused on the wound prevention and healing in theintensive care. There are common sites of wounds and also treatment procedures presented which could be used in the intensive care.
Návaznosti
MUNI/A/0961/2012, interní kód MUNázev: Příprava a implementace ošetřovatelského doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou – objektivizující diagnostika (Akronym: KDP-OD)
Investor: Masarykova univerzita, Příprava a implementace ošetřovatelského doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou – objektivizující diagnostika, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 26. 9. 2022 09:23