KOUTNÁ, Markéta and Andrea POKORNÁ. Hojení ran v intenzivní péči IV. (Wound healing in the intensive care IV.). Hojení ran. Praha: Nakladatelství Geum Praha s.r.o., 2013, vol. 7, No 1, p. 3 - 10. ISSN 1802-6400.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hojení ran v intenzivní péči IV.
Name in Czech Hojení ran v intenzivní péči IV.
Name (in English) Wound healing in the intensive care IV.
Authors KOUTNÁ, Markéta (203 Czech Republic) and Andrea POKORNÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hojení ran, Praha, Nakladatelství Geum Praha s.r.o. 2013, 1802-6400.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00067665
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) porucha integrity kůže; rána; hojení; intenzivní péče; lokalizace
Keywords in English skin integrity impairment; wound; healing; intensive care; localisation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18/10/2013 12:04.
Abstract
Příspěvek navazuje na předchozí články věnující se prevenci a hojení ran v intenzivní péči. Autorky se zaměřují na konkrétní lokality, ve kterých se rány vyskytují, současně s možnostmi řešení pomocí terapeutických krytí.
Abstract (in English)
The article is continuity of the previous contributions focused on the wound prevention and healing in theintensive care. There are common sites of wounds and also treatment procedures presented which could be used in the intensive care.
Links
MUNI/A/0961/2012, interní kód MUName: Příprava a implementace ošetřovatelského doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou – objektivizující diagnostika (Acronym: KDP-OD)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28/9/2022 02:18